Kontroll av Air Condition

Norske forhold er tøffe, ikke bare for bilens ytre, men også for klimaanlegget. Air Condition bør være i bruk hele året og ikke bare om sommeren.

Et anlegg som ikke brukes slites raskere, dette er spesielt et problem i EL-biler hvor man forsøker å holde energiforbruket så lavt som mulig. Ski Bil og Lakk har nå også AC-kontroll og service til EL-biler.

Når mengden kjølemiddel minker må kompressoren jobbe hardere enn normalt, dette fører til at man bruker mer energi. Det er flere årsaker til at mengden kjølemiddel minker som f.eks rystelser og vibrasjoner, store temperatursvingninger og skader på bilen. For å sikre at systemet fungerer som det skal og holde drivstoffutgiftene nede bør man ha en årlig kontroll av klimaanlegget.

En service av klimaanlegget vil også sikre at det ikke spres bakterier og vond lukt i bilen. Alle har vi opplevd at det kan lukte litt rart av et AC-anlegg som ikke har vært i bruk på en stund. Da er det på tide med en service.

Kontroll av Air Condition