Micropaint system – Fjern småskader på bilen

Har du noen mindre lakkskader på bilen din? For småskader på bilen er vårt MPS Micropaint System helt utmerket å bruke. Du får utbedret små lakkskader, men uten at det hverken koster skjorta eller at det går utover kvaliteten.

Hva er MPS?

MPS – Micropaint system er utviklet for å fjerne riper, steinsprutskader eller overflateriper. I stedet for å lakkere om hele bilen, bruker man enten det som heter SMART Repair (Small Middel Area Repair Technologies) eller Spot Repair.

Det er spesielt to grunner til at man bør bruke MPS – Micropaint system når man ønsker å forbedre lakkskadene. Ved at man kun utbedrer området hvor det er nødvendig gjør det at man bruker mindre lakk og det er en mindre reparasjon. Dette betyr lavere pris og raskere reparasjonstid for deg som kunde.

Når vi lakkerer en bil sørger vi selvsagt for at overgangene blir helt usynlige. Vi gir full garanti for den jobben vi gjør.

For å bruke Spot Repair kan ikke skadeområdet være større enn et A4-ark. En rift kan ikke være større enn en håndflate.

Micropaint system – Fjern småskader på bilen